Orientace v oblasti osobního růstu/Koučování

Orientace v oblasti osobního růstu/Koučování s Janou Žďárek Hromadovou. Jsem průvodce těm, kteří se nebojí snít. Mé poslání je pomáhat druhým žít naplněný život. Své klienty provázím na jejich cestě tak, aby pomocí vědomé volby dělali hlavně to, co jim dává smysl a přináší radost. Pro své klienty jsem partnerka, která jim pomáhá zvládat změny s lehkostí a nadhledem, a život si celkově víc užívat.  … Číst dál

Multikulturní výchova

SETKÁVÁNÍ KULTUR VE SVĚTĚ DĚTÍ JAKO ŠANCE PRO SVĚT DOSPĚLÝCH Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000335 Ve spolupráci s MŠ Paleček a Classacts realizujeme projekt na podporu posilování inkluze v multikulturní společnosti na úrovni komunitních aktivit. Je realizován zejména pro cílovou skupinu dětí z bilingvních nebo zcela cizojazyčných rodin, má dopad i na rodiny z místní komunity. Poskytovatel dotace: Operační program Praha – … Číst dál

Komunitní centrum Žižkov

Nabízíme Vám tyto služby: TERAPEUTICKÉ SLUŽBY s Bc. Renátou Čermákovou v pondělí od 9 do 11 hodin PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY s Mgr. Pavlou Chlumskou v úterý od 9 do 11 hodin SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ s Bc. Barborou Illichovou ve středu od 16 do 18hodin Služby jsou pod vedením zkušených lektorů a terapeutů a jsou ZDARMA. Najdete nás na adrese Koněvova65a, Praha 3. Kontaktní … Číst dál

Dětská skupina

Od září roku 2016 RKC Paleček provozuje Dětskou skupinu pro 20 dětí.Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od 1,5r. věku do 4let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).  … Číst dál

Služby pro pěstouny

Vzdělávání pěstounů Od roku 2013 platí novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle které mají pěstouni povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Na základě smlouvy uzavřené s OSPOD Prahy 3 (oddělení sociálně právní ochrany dítěte) se v Palečku každý měsíc konají večerní vzdělávací semináře. … Číst dál

Jdeme s rodinou

Tento projekt je podpořen Městskou částí Praha 3 a Magistrátem hl. m. Praha. Cílem je podpora dítěte a jeho schopností a dovedností dítěte a  zvyšování možnosti obstát ve svém prostředí. Prostřednictvím přímé práce s rodinou (terénní pracovník, terapeut, logoped) a ve spolupráci s příslušným OSPOD chceme působit preventivně proti sociálnímu vyloučení, případně zabránit jeho prohlubování, zabraňovat vzniku sociálně rizikových jevů, pomoci … Číst dál

Jdeme s dítětem

V Rodinném a komunitním centru Paleček již třetím rokem realizujeme projekt JDEME S DÍTĚTEM, který navazuje na pětiletý projekt ABECEDA a současně reaguje na poptávku OSPOD Prahy 3. RKC Paleček úzce spolupracuje s OSPOD Praha 3, od roku 2013 máme také pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V rámci tohoto projektu nabízíme službu terénního pracovníka dítěte v evidenci OSPOD a také … Číst dál

Předškolák

Zveme vás na kurz, kterého se účastní děti spolu se svými rodiči. Montessori příprava je vhodná i pro děti, které půjdou do běžných škol (není apriori přípravou pro vstup do Montessori zařízení). Děti budou pracovat s originálními Montessori pomůckami, projdeme postupně všemi oblastmi Montessori pedagogiky: praktický život, smyslová výchova, český jazyk a matematika. Každé dítě bude pracovat na … Číst dál

Palečkova letní školka

Palečkova letní školka 2024 Naši milí,Palečkův prázdninový program je na světě – čeká nás další prima léto plné originální zábavy, her a společných zážitků! Už teď se na vás moc těšíme! Registrace: rcpalecek.webooker.eu (stačí kliknout na odkaz 👈) Podporují nás