Dětská skupina

Rodinné a komunitní centrum Paleček provozuje od 1. 9. 2016 Dětskou skupinu RKC Paleček pro 20 dětí. Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho a půl roku věku do čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). 

Projekt podporuje návrat rodičů na trh práce. Aktuální informace o provozu DS najdete tady.

Máte zájem o umístění dítěte do Dětské skupiny Rodinného a komunitního centra Paleček?

Kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu Danu Tůmovou emailem nebo jí přímo zavolejte na 607 812 510

Dana Tůmová, DiS.