Dětská skupina

Rodinné a komunitní centrum Paleček provozuje od 1. 9. 2016 Dětskou skupinu RKC Paleček pro 20 dětí. Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho a půl roku věku do čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). 

Projekt podporuje návrat rodičů na trh práce. Aktuální informace o provozu DS najdete tady.

Máte zájem o umístění dítěte do Dětské skupiny Rodinného a komunitního centra Paleček?

Kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu Danu Tůmovou emailem nebo jí přímo zavolejte na 607 812 510

Dana Tůmová, DiS.

Děkujeme společnosti Expodum

Stejně jako Rodinné a komunitní centrum Paleček dostala i jeho dětská skupina štědrý sponzorský dar v podobě modrého venkovního stanu velikosti 3 x 3 m. Firmě Expodum srdečně děkujeme!

Rodinné a komunitní centrum Paleček je organizace, která pracuje s dětmi a rodinou. Každý rok pořádáme spoustu aktivit pro rodiče s dětmi, účastníme se několika veletrhů, kde své aktivity prezentujeme.

Protože jsme nezisková organizace, naše financování je velmi omezené. Když nás oslovila organizace Expodum a nabídla nám sponzorský party stan, byli jsme nadšení, protože stánky si pro naše aktivity musíme pronajímat. Jsme nadšení, že budeme mít vlastní. Děkujeme společnosti Expodum.cz, hodně nám usnadnila situaci.


Projekt, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a je evidován pod registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016611, je realizován na adrese Jeseniova 1196, Praha 3. 

Harmonogram aktuálního projektu
1. 9. 2020 – 28.2.2022 Provoz zařízení péče o děti.

Podporují nás