Psychoterapeutická poradna pro děti

Dětská terapie zahrnuje poznání nejen konkrétního problému, se kterým dítě přichází, ale seznámení se s fungováním rodiny jako celku. Problém totiž ve většině případů nevznikl jenom tak, ale je napojen na fungování všech jejích ostatních členů. Proto je nutné k němu přistupovat systémově a pracovat s celou rodinou, alespoň zpočátku, než se podaří rozklíčovat všechny souvislosti.
Samotná terapie pak probíhá poznáváním dítěte a prací s ním formou hry, kdy se snažím během hrových aktivit proniknout blíže k jeho problémům, porozumět jim a pomoci mu se s nimi pomalu vypořádávat.
Základním mottem mé práce je nikdy neztratit důvěru dítěte, respekt k dětské duši a pokora k terapeutické práci.

Co mohu nabídnout:

  • práce s vývojovými specifiky jednotlivých věkových skupin
  • konzultace vhodnosti zařazení dítěte do MŠ, ZŠ, problematika školní zralosti u předškoláků
  • vztahové problémy dětí v MŠ a ZŠ, problémy s adaptací v novém zařízení
  • Podpora a konzultace v řešení různých typů osobních problémů, problematických vztahů v rodině
  • problematika šikany a dalších rizikových jevů
  • nastavení efektivního stylu učení
  • doprovázení v náročných životních situacích (rozvod, onemocnění,…)

Jmenuji se Iva Freslová a na vystudovala jsem na FFUK, obor pedagogika se zaměřením na výchovné poradenství a osobnostní rozvoj. Pracuji v MŠ, absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik a pokračuji v postgraduálním výcviku v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty. Mám dvě dcery.

Setkání se koná v RKC Paleček dle individuální domluvy na mém tel.: 604 838 567.
Cena za setkání je 500,- Kč. Poradna probíhá v rámci projektu Abeceda pro rodinu, který v letošním roce podpořila Městská část Praha 3, Hlavní město Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí, děkujeme.