Multikulturní výchova

SETKÁVÁNÍ KULTUR VE SVĚTĚ DĚTÍ JAKO ŠANCE PRO SVĚT DOSPĚLÝCH Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000335 Ve spolupráci s MŠ Paleček a Classacts realizujeme projekt na podporu posilování inkluze v multikulturní společnosti na úrovni komunitních aktivit. Je realizován zejména pro cílovou skupinu dětí z bilingvních nebo zcela cizojazyčných rodin, má dopad i na rodiny z místní komunity. Poskytovatel dotace: Operační program Praha – … Číst dál

Komunitní centrum Žižkov

Nabízíme Vám tyto služby: TERAPEUTICKÉ SLUŽBY s Bc. Renátou Čermákovou v pondělí od 9 do 11 hodin PSYCHOTERAPEUTICKÉ SLUŽBY s Mgr. Pavlou Chlumskou v úterý od 9 do 11 hodin SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ s Bc. Barborou Illichovou ve středu od 16 do 18hodin Služby jsou pod vedením zkušených lektorů a terapeutů a jsou ZDARMA. Najdete nás na adrese Koněvova65a, Praha 3. Kontaktní … Číst dál

Dětská skupina

Od září roku 2016 RKC Paleček provozuje Dětskou skupinu pro 20 dětí.Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od 1,5r. věku do 4let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte).  … Číst dál

Služby pro pěstouny

Vzdělávání pěstounů Od roku 2013 platí novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle které mají pěstouni povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Na základě smlouvy uzavřené s OSPOD Prahy 3 (oddělení sociálně právní ochrany dítěte) se v Palečku každý měsíc konají večerní vzdělávací semináře. … Číst dál

Jdeme s rodinou

Tento projekt je podpořen Městskou částí Praha 3 a Magistrátem hl. m. Praha. Cílem je podpora dítěte a jeho schopností a dovedností dítěte a  zvyšování možnosti obstát ve svém prostředí. Prostřednictvím přímé práce s rodinou (terénní pracovník, terapeut, logoped) a ve spolupráci s příslušným OSPOD chceme působit preventivně proti sociálnímu vyloučení, případně zabránit jeho prohlubování, zabraňovat vzniku sociálně rizikových jevů, pomoci … Číst dál

Jdeme s dítětem

V Rodinném a komunitním centru Paleček již třetím rokem realizujeme projekt JDEME S DÍTĚTEM, který navazuje na pětiletý projekt ABECEDA a současně reaguje na poptávku OSPOD Prahy 3. RKC Paleček úzce spolupracuje s OSPOD Praha 3, od roku 2013 máme také pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí. V rámci tohoto projektu nabízíme službu terénního pracovníka dítěte v evidenci OSPOD a také … Číst dál

Předškolák

Zveme vás na kurz, kterého se účastní děti spolu se svými rodiči. Montessori příprava je vhodná i pro děti, které půjdou do běžných škol (není apriori přípravou pro vstup do Montessori zařízení). Děti budou pracovat s originálními Montessori pomůckami, projdeme postupně všemi oblastmi Montessori pedagogiky: praktický život, smyslová výchova, český jazyk a matematika. Každé dítě bude pracovat na … Číst dál

Palečkova letní školka

Palečkova letní školka 2024 Naši milí,Palečkův prázdninový program je na světě – čeká nás další prima léto plné originální zábavy, her a společných zážitků! Už teď se na vás moc těšíme! Registrace: rcpalecek.webooker.eu (stačí kliknout na odkaz 👈) Podporují nás

Sociálně-právní poradna

Nabízíme poradenskou a podpůrnou pomoc s hledáním odpovědí na otázky zejména z oblasti sociálně právní ochrany dětí, sociálního zabezpečení, problematiky rozchodu partnerů apod. Konzultace jsou poskytovány zdarma. Poradnu vede Bc. Renata Čermáková Objednaní klienti mají přednost – objednat se můžete na tel. : 775 103 993