Jak nás můžete podpořit

Palečkovu činnost můžete podpořit finančním darem na účet 0214419309/0800.

Mnohokrát děkujeme!

Jméno organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s.

Sídlo: Uralská 10, Praha 6, 160 00
IČO: 26623081
DIČ: CZ26623081
Statutární zástupce: Jana Lišková
Registrace: 18.3. 2003 u Ministerstva vnitra ČR pod j.č. VS/1-1/53266/03-R

Dárci, sponzoři, partneři

MČ Praha 3, MPSV, Pro rodinu o.p.s., MŠ Paleček o.p.s., Herakles úklidové práce, Fotograf Vojtěch Pavelčík

Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti. 

Děkujeme za hmotné i nehmotné dary – například za snížené či volné vstupné na společenské, kulturní a vzdělávací akce v rámci Palečkovy letní školky a Příměstských táborů.

Rádi přijmeme zachovalé hračky (ne plyšové) či knížky do herny. Děkujeme. 


Pravidelně pořádáme sbírku hraček a oblečení pro potřebné.
Za Vaši pomoc děkujeme.