Díky laskavé podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí, Městské části Praha 3 a Magistrátu hl.m. Prahy můžeme v Palečku realizovat několik zajímavých a užitečných projektů.
Děkujeme!

Více o projektech se dočtete v kategoriích vlevo (kategorie nesou název projektu – kromě služeb pro pěstouny).