Dětská skupina

Od září roku 2016 RKC Paleček provozuje Dětskou skupinu pro 20 dětí.
Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od 1,5r. věku do 4let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). 

Pro více informací sledujte tyto webové stránky.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem z OP Zaměstnanost pod názvem Dětská skupina RKC Paleček, reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000738.

Více informací o Dětské skupině získáte zde

Podporují nás