Individuální terapie pro dospělé

Ocitl/a jste se v těžké životní situaci? Potýkáte se s nepříjemnými pocity. Cítíte, že potřebujete změnu nebo si jen chcete svůj život více užívat? V individuální terapii získáte podporu a prostor pro větší porozumění svým pocitům, sobě sama a vztahům, které spoluvytváříte.

Ve své práci klademe důraz na empatické, podporující a bezpečné prostředí. Se svými klienty pracujeme nehodnotícím a přijímajícím způsobem. Klientům neradíme, jsme jen průvodci na cestě jejich vlastního sebepoznání. Umožňujeme jim nahlédnout to, čeho mohou ve svém životě využít a co jim naopak škodí.

Nabízíme poradenství v oblasti osobního rozvoje (podpora rozvoje sebeuvědomění a sebedůvěry), pomoc při zvládání těžkých životních situací, pomoc v partnerských a rodinných vztazích, práci se stresem, pomoc se zvládáním deprese, paniky a úzkostných stavů, psyvchickou podpora v těhotenství, před porodem a po porodu, psychosomatické poradenství.

Naši terapeuti

Mgr. Kryštof Velčovský

Mgr. Kryštof Velčovský vystudoval obor komparativní religionistiky a teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval doplňující vzdělání v oblasti speciální pedagogiky (obor etopedie a vychovatelství), roční kurz rodinného poradenství propracovníky v pomáhajících profesích a řadu dalších kratších kurzů, seminářů a workshopů v oblasti poradenství a psychoterapie.
Významně jej formovala pracovní zkušenost z více než desetileté praxe vychovatele, rodinného poradce a sociálního pracovníka SVP a VÚ Klíčov. V současnosti dokončuje sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku psychodynamického směru.

Je ženatý, má syna a dceru.

Objednat se u něj můžete na emailu nebo mu můžete rovnou zavolat na 776 782 859

Mgr. Pavla Chlumská

Mgr. Pavla Chlumská vystudovala obor psychosociálních studií a teologie na Husitské teologické fakultě UK. Absolvovala 5tiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě, roční kurz rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích a řadu dalších kratších kurzů, seminářů a workshopů v oblasti poradenství a psychoterapie.

Je vdaná, má 2 syny.

Objednat se u ní můžete na emailu nebo jí rovnou zavolejte na 731 165 889.

Cena za setkání je 500,- Kč (díky podpoře MČ Praha 3 a MPSV je tato cena platná do 31. 12. 2021, po 1. 1. 2022 nemůžeme ji nemůžeme garantovat). Terapie probíhají v Palečku a je třeba se předem objednat. Objednané sezení je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem sezení, poté je účtován storno poplatek (500,- Kč). V případě tíživé finanční situace lze o ceně jednat.      

Poradna probíhá v rámci projektu Abeceda pro rodinu, který v letošním roce podpořila Městská část Praha 3, Hlavní město Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí, děkujeme.