7:30 – 8:30

ranní scházení
volná hra dětí dle jejich přání a zájmu
individuální činnosti s jednotlivci nebo skupinkami

8:30 – 8:45

ranní přivítání na kroužku

8:45 – 9:00

svačina

9:00 – 10:00

dopolední blok
didakticky cílené činnosti

10:00 – 11:15

pitný režim, hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 11:45

převlékání, hygiena, oběd

11:45 – 14:45

odpočinek

14:45 – 15:00

odpolední svačina

15:00 – 17:30

rozcházení dětí domů
hry a zábavné činnosti ve třídě, spontánní nebo řízené
volná hra dětí