Režim dne v Dětské skupině

7:30 – 8:30ranní scházení
volná hra dle jejich přání a zájmu
individuální činnosti s jednotlivci nebo skupinkami
8:30 – 9:00ranní kroužek, přivítání
9:00 – 9:30hygiena, svačina
9:30 – 11:15didakticky cílené činnosti
pitný režim, hygiena, příprava na pobyt venku
pobyt venku
11:15 – 11:30převlékání, hygiena, oběd
12:00 – 13:30čtení a poslech pohádek, odpočinek
13:30 – 14:30hygiena, odpolední svačina
odchod domů nebo přechod do Klubu

Režim dne v Klubu Dětské skupiny

14:30 – 17:00volná hra dětí dle jejich přání a zájmu
individuální činnosti s jednotlivci nebo skupinkami
odchod domů