Sociálně-právní poradna

Nabízíme poradenskou a podpůrnou pomoc s hledáním odpovědí na otázky zejména z oblasti sociálně právní ochrany dětí, sociálního zabezpečení, problematiky rozchodu partnerů apod.

Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Poradnu vede Bc. Renata Čermáková

Objednaní klienti mají přednost – objednat se můžete na tel. : 775 103 993