Multikulturní výchova

SETKÁVÁNÍ KULTUR VE SVĚTĚ DĚTÍ JAKO ŠANCE PRO SVĚT DOSPĚLÝCH

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000335

Ve spolupráci s MŠ Paleček a Classacts realizujeme projekt na podporu posilování inkluze v multikulturní společnosti na úrovni komunitních aktivit. Je realizován zejména pro cílovou skupinu dětí z bilingvních nebo zcela cizojazyčných rodin, má dopad i na rodiny z místní komunity.

Poskytovatel dotace: Operační program Praha – Pól růstu