Jdeme s rodinou

Tento projekt je podpořen Městskou částí Praha 3 a Magistrátem hl. m. Praha. Cílem je podpora dítěte a jeho schopností a dovedností dítěte a  zvyšování možnosti obstát ve svém prostředí. Prostřednictvím přímé práce s rodinou (terénní pracovník, terapeut, logoped) a ve spolupráci s příslušným OSPOD chceme působit preventivně proti sociálnímu vyloučení, případně zabránit jeho prohlubování, zabraňovat vzniku sociálně rizikových jevů, pomoci klientům získávat nebo znovu nabývat sociální kompetence a předávat potřebné informace.

V rámci projektu nabízíme:

LOGOPEDICKOU PORADNU S MGR. OLGOU HORÁKOVOU – více info naleznete zde

TERAPEUTICKOU PORADNU PRO DĚTI, vede MGR. LUBOŠ HUDEC

služby TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE Renaty Čermákové

Podporují nás