Prohlášení o přístupnosti

Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s, Písecká 17, 130 00 Praha 3-Vinohrady,

se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č.99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., O informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějšího přepisů. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.rcpalecek.czhttps://www.mspalecek.cz.

 

Stav souladu 

Tato webová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12.9.2022. Toto prohlášení je založeno na vlastním posouzením (viz 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (1)). 

Prohlášení bylo revidováno 12.9.2022 

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Pokud hendikepovaná osoba při prohlížení webových stránek narazí na nemožnosti zobrazení obsahu, na nějž dopadá zák. č. 99/2019 Sb., tedy to, že by povinně uveřejňované informace nebylo možno zobrazit, byly nesrozumitelné nebo je nebylo možno přeložit za pomoci asistenčního nástroje, lze se s podmětem k nápravě nebo případně se žádostí o pomoc obrátit na e -mail jana.liskova@rcpalecek.cz, nebo využít telefonní číslo +420 775 103 100 na našeho odpovědného pracovníka Bc. Janu Liškovou, který se pokusí problém operativně vyřešit. 

 

Postupy pro prosazování práva  

Nedosáhnete – li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, prosím, na ředitelku Bc. Moniku Slavíkovou, tel. +420 732 946 923, monika.slavikova@ds-mspalecek.cz

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra odbor eGovermmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 14021 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz 

Poslední revize 12.9.2022

Za Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s, Bc. Jana Lišková, v.r., zřizovatelka