DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Schůzky se zájemci o zápis proběhnou v Dětské skupině, Jeseniova 1196, Praha 3:

 • 28. 5. od 17:00 a od 18:00
 • 4. 6. od 17:00 a od 18:00

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025

Zápis do Dětské skupiny RKC Paleček proběhne ve čtvrtek 13. 6. Žádost o přijetí přijímáme mezi 8:30 a 11:00 a 14:00 a 16:30. Pro více informací se ozvěte koordinátorce DS (dana.tumova@ds-rcpalecek.cz).

Předpoklady pro přijetí

 • Dítě je ve věku 1,5 – 4 roky.
 • Dítě je schopno samostatné chůze.
 • Dítě je schopno dlouhodobého odloučení od rodičů.
 • Dítě je fyzicky i psychicky zdravé a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování, což bude doloženo lékařským posudkem (o přijetí a zařazení dětí s handicapem či jinými znevýhodněními, která vyžadují náročnější péči, se rozhodne individuálně).
 • Rodiče dítěte jsou ochotní k úzké spolupráci s dětskou skupinou.
 • Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.
 • Rodič dítěte doloží u zápisu svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu. Rodiče pro účely doložení těchto faktů obdrží příslušný formulář u přijímacího řízení.
 • Rodič dítěte vyplní písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Rodič dítěte se zaváže, že dodrží docházku uvedenou v Žádosti o přijetí dítěte
 • Přednostně přijímáme děti, které v Dětské skupině měly/mají sourozence