Docházka dítěte do dětské skupiny

Dětská skupina je v provozu 6 hodin denně – od 7:30 do 14:30. Od 14:30 do 17:00 je v provozu Klub RKC Paleček. Následující ceník je platný do 31. 8. 2022. Ceny jsou uvedené bez stravného.

Ceník Dětské skupiny:

2 denní docházka – 3700,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 3800,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 3900,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 4000,- Kč/měsíc

Ceník Klubu RKC Paleček:

2 denní docházka – 200,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 600,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 900,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 1200,- Kč/měsíc

Poplatek za docházku je hrazen pravidelně každý měsíc, bez ohledu na státní a jiné svátky, dovolené, nemoci a další absence dítěte na číslo účtu 35-4087036329/0800 pod variabilním číslem Vašeho dítěte (je uvedené na první straně smlouvy).

Stravné

Stravné v dětské skupině je 90 Kč/den. V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd a odpolední svačina a celodenní pitný režim.

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek (bude uhrazen po podpisu smlouvy) 1 000 Kč / dítě