Níže naleznete kompletní ceník Dětské skupiny RKC Paleček, který je platný od 1.9.2020 do 28.2.2022.

Docházka dítěte do dětské skupiny

Podmínkou je docházka minimálně 6 hodin v rámci jednoho dne. Docházku dítěte (počet dnů, na které dítě dochází) lze zvyšovat, pokud dítě nedochází na plný počet dnů, ale nelze ji snižovat. Docházku dítěte lze navýšit, pokud pouze je volná kapacita. Ceny jsou uvedené bez stravného.

2 dny v týdnu – 3700,- Kč/měsíc
3 dny v týdnu – 4200,- Kč/měsíc
4 dny v týdnu – 4600,- Kč/měsíc
5 dní v týdnu – 5000,- Kč/měsíc

Poplatek za docházku je hrazen pravidelně každý měsíc, bez ohledu na státní a jiné svátky, dovolené, nemoci a další absence dítěte na číslo účtu 35-4087036329/0800 pod variabilním číslem Vašeho dítěte (je uvedené na první straně smlouvy).

Stravné

Stravné v dětské skupině je 90 Kč/den. V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd a odpolední svačina a celodenní pitný režim.

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek (bude uhrazen po podpisu smlouvy) 1 000 Kč / dítě