Docházka dítěte do dětské skupiny

Dětská skupina je v provozu 6 hodin denně – od 7:30 do 14:30. Od 14:30 do 17:00 je v provozu Klub RKC Paleček. Níže naleznete kompletní ceník Dětské skupiny RKC Paleček, který je platný od 1.9.2023 do 31.8.2024. Ceny jsou uvedené bez stravného. Platí se souhrnná částka za DS a Klub, není možné přihlásit dítě pouze do DS nebo jen do Klubu.

Pro dítě, které je k 1. 9. 2023 mladší 3 let, platí:

Ceník Dětské skupiny:

2 denní docházka – 4400,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 4500,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 4600,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 4700,- Kč/měsíc

Ceník Klubu RKC Paleček:

2 denní docházka – 800,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 1200,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 1600,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 2000,- Kč/měsíc

Celkem tedy:

2 denní docházka – 5200,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 5700,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 6200,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 6700,- Kč/měsíc

Pro dítě, kterému budou 1. 9. 2023 3 roky a více, platí:

Ceník Dětské skupiny:

2 denní docházka – 6200,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 6700,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 6900,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 7000,- Kč/měsíc

Ceník Klubu RKC Paleček:

2 denní docházka – 800,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 1200,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 1600,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 2000,- Kč/měsíc

Celkem tedy:

2 denní docházka – 7000,- Kč/měsíc
3 denní docházka – 7900,- Kč/měsíc
4 denní docházka – 8500,- Kč/měsíc
5 denní docházka – 9000,- Kč/měsíc

Poplatek za docházku je hrazen pravidelně každý měsíc, bez ohledu na státní a jiné svátky, dovolené, nemoci a další absence dítěte na číslo účtu 35-4087036329/0800 pod variabilním číslem Vašeho dítěte (je uvedené na první straně smlouvy).

Stravné

Stravné v dětské skupině bude upřesněno. V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd a odpolední svačina a celodenní pitný režim.

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek (bude uhrazen po podpisu smlouvy) 1 500 Kč / dítě