Logopedická poradna

Pro děti ve věku 3,5 – 8let nabízíme konzultace s logopedkou Mgr. Barborou Červenou, která se věnuje logopedické prevenci u předškolních dětí.

Logopedie se zaměřuje na rozvoj celkového komunikačního procesu (nejen výslovnost, ale i práce s dechem, zraková a sluchová cvičení, rytmizace). Tato cvičení jsou i prevencí specifických poruch učení u předškolních dětí.

Konzultace budou probíhat formou individuální práce s dítětem (od 3,5 do 8 let) po dobu 30 min.
za přítomnosti zákonného zástupce dítěte v úterý nebo čtvrtek odpoledne, v prostorách RKC Paleček, Písecká 17, Praha 3 – je nutné se předem objednat na tel.: 777 201 057.

Cena: 200 Kč/sezení (v případě tíživé finanční situace je možné o ceně jednat).
„Poradna probíhá v rámci projektu Abeceda pro rodinu, který v letošním roce podpořila Městská část Praha 3, Hlavní město Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí, děkujeme.“