Kontakt a GDPR

Dětská skupina Rodinného a komunitního centra Paleček, z.s.

Jeseniova 1196, 130 00 Praha 3
Číslo účtu: Číslo účtu: 35-4087036329/0800

Otevírací doba: 1. 9. 2020 – 28.2. 2022: 7:30 – 17:30

Statutární zástupce: Bc. Jana Lišková
Registrace a informace: Dana Tůmová, DiS., tel.: 607 812 510, email: dana.tumova@ds-rcpalecek.cz


Bc. Jana Lišková,
manažerka projektu
Dana Tůmová, DiS.,
koordinátorka projektu