Rodinné a a komunitní centrum Paleček reaguje na potřeby rodin se sociálním ohrožením či vyloučením a snaží se jim v jejich situaci pomoc, například pořádáním sbírek oblečení apod.

Podporují nás: