Služby pro pěstouny

Vzdělávání pěstounů

Od roku 2013 platí novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle které mají pěstouni povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Na základě smlouvy uzavřené s OSPOD Prahy 3 (oddělení sociálně právní ochrany dítěte) se v Palečku každý měsíc konají večerní vzdělávací semináře. Témata vychází z potřeb pěstounů a jejich dětí.

Při semináři nabízíme také program pro děti, které přijdou společně se svými pěstouny.

Příměstská sobota

Jednou měsíčně se v Palečku koná Příměstská sobota pro děti v pěstounské péči a děti ze sociálně ohrožených rodin.

Program je podobný, jako na Letním příměstském táboře – dopolední činnost v Palečku a po obědě děti vyráží ven, cíl závisí na počasí.

Program vedou lektoři Petra a Radek, účastní se obvykle kolem 20 dětí.

Letní příměstský tábor

I v letošním roce pořádáme ve spolupráci s OSPOD Prahy 3 Příměstský tábor pro děti v pěstounské péči a pro děti v evidenci OSPOD P3, více informací zveřejníme v průběhu měsíce dubna