Valašské tanečky

Hudebně taneční kurz pro dívky a chlapce ve věku 3 – 7 let (bez účasti rodičů).

Cílem kurzu je seznámení s valašským folklórem, především s tanci a písněmi, ale i poznávání lidových tradic a zvyků, seznámení s životem „starých Valachů“ (bydlení v dřevěných domcích, zábava dětí, oblékání, pastevectví, krajová jídla, nářečí atd.). Na konci kurzu bude malé vystoupení.

Kurz není možné navštěvovat jednorázově.

Kroužek vede lektorka Klára Vasiljevová.