Služby pro pěstouny

Rodinné a komunitní centrum Paleček aktivně spolupracuje s Orgánem sociálně právní ochrany dětí na Praze 3. Díky této spolupráci můžeme poskytnout kurzy, kroužky a zázemí centra pro sociálně znevýhodněné rodiny a pro děti z pěstounských a ohrožených rodin.

A co v Palečku konkrétně nabízíme?

Vzdělávání pěstounů

Od roku 2013 platí novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, podle které mají pěstouni povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Na základě smlouvy uzavřené s OSPOD Prahy 3 (oddělení sociálně právní ochrany dítěte) se v Palečku každý měsíc konají večerní vzdělávací semináře. Témata vychází z potřeb pěstounů a jejich dětí.

Při semináři nabízíme také program pro děti, které přijdou společně se svými pěstouny.

Příměstské soboty pro děti

Jednou měsíčně se v Palečku koná Příměstská sobota pro děti v pěstounské péči a děti ze sociálně ohrožených rodin.

Program je podobný jako na Letním příměstském táboře – dopolední činnost v Palečku a po obědě děti vyráží ven, cíl závisí na počasí.

Letní příměstské tábory pro děti

Během letních prázdnin pořádáme ve spolupráci s OSPOD Prahy 3 Příměstský tábor pro děti v pěstounské péči a pro děti v evidenci OSPOD P3, více informací zveřejňujeme na jaře.

Sezónní akce

Každoročně pořádáme vánoční a velikonoční dílny,v rámci kterých společně tvoříme dekorace a ladíme se na nadcházející svátky.

Kontaktní osoba ve věci služby pro pěstouny je Dana Tůmová, neváhejte se na ni obrátit v případě dotazů či nejasností. V pracovní dny se ji dovoláte na čísle 607812510.