Montessori předškolák

Zveme Vás na kurz MONTESSORI PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, kterého se účastní děti se svými rodiči

Montessori pedagogika podporuje dovednost soustředění, systematičnost, samostatnost a v neposlední řadě i sociální dovednosti (komunikace, umění naslouchat, ohleduplnost, spolupráce). Rádi bychom děti nadchly k dalšímu objevování a sdílely s nimi radost z učení.

Montessori pedagogika podporuje dovednost soustředění, systematičnost, samostatnost a v neposlední řadě i sociální dovednosti (komunikace, umění naslouchat, ohleduplnost, spolupráce). Rádi bychom děti nadchly k dalšímu objevování a sdílely s nimi radost z učení.

Každé dítě bude pracovat na své úrovni a svým tempem, děti mezi sebou nebudou soutěžit. Na dalších hodinách bude kromě práce s Montessori pomůckami jedno hlavní téma na které budou mít děti k dispozici rozšiřující pomůcky, uděláme si pokus a něco i vytvoříme.

Věk dětí: Od 5 let – děti, které půjdou do školy v září

Cena: 150,-Kč/lekce díky podpoře MČ Praha 3

Kroužek vedou lektorky Mgr. Martina Štanclová a Soňa Havlicová (AMI).