Montessori předškolák

Zveme Vás na kurz MONTESSORI PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLNÍ DOCHÁZKU, kterého se účastní děti se svými rodiči

Montessori pedagogika podporuje dovednost soustředění, systematičnost, samostatnost a v neposlední řadě i sociální dovednosti (komunikace, umění naslouchat, ohleduplnost, spolupráce). Rádi bychom děti nadchly k dalšímu objevování a sdílely s nimi radost z učení.

Montessori příprava ji vhodná i pro děti, které půjdou do běžných škol (není a priori přípravou pro vstup do Montessori zařízení.) Děti budou pracovat s originálními Montessori pomůckami, projdeme postupně všemi oblastmi Montessori pedagogiky: praktický život, smyslová výchova, český jazyk a matematika.

Každé dítě bude pracovat na své úrovni a svým tempem, děti mezi sebou nebudou soutěžit. Na dalších hodinách bude kromě práce s Montessori pomůckami jedno hlavní téma na které budou mít děti k dispozici rozšiřující pomůcky, uděláme si pokus a něco i vytvoříme.

Lektorky: Soňa Havlicová (AMI) a Mgr. Martina Štanclová
Věk dětí: Od 5 let – děti, které půjdou do školy v září 2021

Seminář pro rodiče


9.9. od 18:00
(účast na semináři je povinná)

Lekce

každý čtvrtek od 10. 9. do 10. 12.

I. kurz od 15:30 do 16:55
II. kurz od 17:05 do 18:30

Registrace zde
Cena: 100,-Kč/lekce díky podpoře MČ Praha 3