Říkadla a písničky propojené s cvičením na balonech, s plachtou, barevnými šátky, masážní míčky, dřívka aj. k podpoře psychomotorického rozvoje dětí. Společné tančení a zpívání pro rozvoj orientace v prostoru, cítění hudby a rytmu.

Pro děti ve věku 12 až 18 měsíců.

Kroužek vede lektorka Marie Lenka Novotná.