Nabízíme pro děti ve věku 3,5 - 8let konzultace s logopedkou a speciální pedagožkou Olgou Horákovou.

Logopedie se zaměřuje na rozvoj celkového komunikačního procesu (nejen výslovnost, ale i práce s dechem, zraková a sluchová cvičení, rytmizace). Tato cvičení jsou i prevencí specifických poruch učení u předškolních dětí.

Konzultace povede Mgr. et Mgr. Olga Horáková, speciální pedagog - logopedie a surdopedie, pedagog pro 1. stupeň ZŠ, věnuje se logopedické prevenci pro předškolní děti.

Konzultace budou probíhat formou individuální práce s dítětem (od 3,5 do 8 let), po dobu 30 min. za přítomnosti zákonného zástupce dítěte v pondělí mezi 16:30 a 18:30 nebo středu mezi 15:30 a 17:30, v prostorách RKC Paleček, Písecká 17, Praha 3 – je nutné se předem objednat u paní Renaty Čermákové, tel.: 737 233 993

Copyright: Rodinné a komunitní centrum Paleček o.s., Písecká 17, Praha 3-Vinohrady, 130 00