Rodinné poradenství

Pro rodinné poradenství je aktuálně naplněna kapacita. V případě uvolnění termínu budeme informovat zde na webových stránkách.

Tak jako nám může onemocnět tělo, mohou onemocnět i vztahy.

Chápeme rodinné poradenství jako práci s celou rodinou. Zároveň vnímáme každého jednotlivce individuálně. Vycházíme z předpokladu, že rodina funguje jako propojený systém, ve kterém jeden ovlivňuje druhého. To znamená, že cokoli se děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé.

V rodinném poradenství pracujeme v poradenském páru žena – muž.

V bezpečném a nehodnotícím prostředí se snažíme společně najít a posílit, co je pro vás a vaše rodinné vztahy dobré a naopak uzdravit to, co může škodit. Pomůžeme vám navzájem mluvit spolu tak, abyste se opravdu slyšeli a porozuměli tomu, co si potřebujete nebo chcete sdělit. Jako poradci stojíme vždy na straně rodiny jako celku. Setkání se nejlépe účastní celá rodina nebo ti členové, kteří mají zájem na řešení.

S čím se na nás můžete obrátit:

  • V rodině selhává komunikace a často zažíváte hádky. Neshodnete se s partnerem na výchově dětí.
  • Zažíváte mezigenerační spory.  Prožíváte náročné životní období – někdo z rodiny onemocněl nebo zemřel. Jako rozvedení nebo rozvádějící se rodiče potřebujete zůstat i nadále dobrými rodiči. Odcizujete se se svými dětmi.  Zažíváte opakující se zdravotní obtíže, které odolávají klasické léčbě.
  • Některý člen z rodiny vykazuje známky rizikového chování (užívání návykových látek, neporozumění si s vrstevníky, agrese, záškoláctví apod.).

Sezení probíhá v terapeutické místnosti na adrese Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3-Žižkov.

Délka setkání je 50 minut. Obvyklá doba setkávání je 1x za 2 až 4 týdny. Cena setkání 800 Kč (tato cena je vázaná na výši grantové podpory, a je tudíž platná do 31. 12. 2021, po 1. 1. 2022 nemůžeme ji nemůžeme garantovat, děkujeme za pochopení).
Objednané sezení je možné zrušit nejpozději 48 hodin před začátkem sezení, poté je účtován storno poplatek (800 Kč). V případě tíživé finanční situace lze o ceně jednat.      

Objednání  na tel.: 731 165 889 nebo na emailu.

Naši terapeuti:   

Mgr. Pavla Chlumská
Mgr. Kryštof Velčovský

Mgr. Pavla Chlumská vystudovala obor psychosociálních studií a teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala 5tiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě. Roční kurz rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích a řadu dalších kratších kurzů, seminářů a workshopů v oblasti poradenství a psychoterapie. Je vdaná, má 2 syny.

Mgr. Kryštof Velčovský vystudoval obor komparativní religionistiky a teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval doplňující vzdělání v oblasti speciální pedagogiky (obor etopedie a vychovatelství), roční kurz rodinného poradenství pro pracovníky v pomáhajících profesích a řadu dalších kratších kurzů, seminářů a workshopů v oblasti poradenství a psychoterapie. Významně jej formovala pracovní zkušenost z více než desetileté praxe vychovatele, rodinného poradce a sociálního pracovníka SVP a VÚ Klíčov. V současnosti dokončuje sebezkušenostní část psychoterapeutického výcviku psychodynamického směru. Je ženatý, má syna a dceru.