Registrační podmínky

PALEČKOVY KURZY – registrační systém Webbooker

Rodinné a komunitní centrum Paleček využívá ke správě kurzů registrační systém WEBBOOKER, kde naleznete nabídku kurzů a dozvíte se o podmínkách registrace do kurzů.

Přihlásit se do kurzu =>
Návod =>

Podmínky registrace

 1. Registrace do kurzu, omlouvání lekcí a výběr náhradních lekcí probíhá přes rezervační systém na adrese https://rcpalecek.webooker.eu
 2. Návod na užití rezervačního systému najdete zde http://www.webooker.eu/?p=1385
 3. Zmeškané omluvené lekce si klient může nahradit v kurzovém období, ve kterém byla aktivita zmeškána. Náhradní lekci si klient může vybrat z nabídky kurzů rodinného centra. Pravidla náhradních lekcí NEPLATÍ u úterních a čtvrtečních Montessori kurzů, které není možné navštívit jednorázově nebo výměnou v rámci náhradních lekcí. Účastníci úterních a čtvrtečních Montessori kurzů si mohou vybírat náhradní lekce také v ostatních kurzech. Lekce, které se klient nezúčastní a bude ji chtít nahradit, je nutné omluvit v rezervačním systému nejpozději 2 hodiny (120 minut) před jejím začátkem, jinak nevznikne nárok na náhradní lekci.
 4. Nevyčerpané lekce se nepřevádí do dalšího kurzového období. Peníze za nevyčerpané lekce nevracíme.
 5. Lektor(ka) či další pracovník RKC Paleček může vyloučit z lekce dítě, které je nastydlé, kašle nebo je nemocné. V tom případě recepční lekci klientovi omluví a je možné ji nahradit v jiném kurzu – viz výše.
 6. Registrace do celého kurzu nebo rezervace jednotlivých lekcí se provádí zde https://rcpalecek.webooker.eu/ Po registraci do kurzu Vám systém automaticky pošle fakturu – podklady k platbě, prosíme o její uhrazení do data splatnosti pod uvedeným variabilním symbolem. Po přijetí platby jste závazně zaregistrováni.
 7. Účast na kurzu je možné zrušit do 30 dní od začátku kurzového období a vracíme kurzovné snížené o částku za proběhlé lekce a  sníženou o STORNO POPLATEK 500 Kč. Po uplynutí lhůty 30 dní od začátku kurzového období kurzovné nevracíme. Storno platbu je možné vrátit maximálně do 3 měsíců od odhlášení dítěte z kurzu, na žádosti uplatněné po této lhůtě nebude brán zřetel.
 8. Storno poplatek za ostatní placené semináře/kurzy pro dospělé a další aktivity centra činí 100% z kurzovného.
 9. Jednotlivé lekce se platí v hotovosti na recepci před začátkem lekce.
 10. Váš e-mail bude zařazen do databáze pro zasílání newsletteru Rodinného a komunitního centra. Pokud si tuto službu nepřejete, uveďte prosím v e-mailu „BEZ NOVINEK“.
 11. V Rodinném a komunitním centru Paleček probíhá pravidelná fotodokumentace z kroužků, seminářů a jiných akcí/aktivit centra, upozorňujeme klienty, že získané fotografie jsou vystavovány na webových stránkách centra a na Facebooku centra, případně visí vytištěné na nástěnkách a stěnách v RKC Paleček. Nepřeje-li si klient, aby fotografie, na kterých je zachycen, byly zveřejněny, sdělí svůj nesouhlas na adrese kurzyprodeti@rcpalecek.cz Neučiní-li tak, dává tak souhlas ke zveřejnění fotografií.
 12. RKC Paleček neručí za věci odložené v šatně, proto zde prosím nenechávejte cenné věci bez dozoru, děkujeme za pochopení.

V případě dotazů a podnětů kontaktujte prosím koordinátorku centra Danu Tůmovou,
email: kurzyprodeti@rcpalecek.cz
tel.: 607812510