Úvodní seminář ke kurzu Předškolák

Úvodní seminář pro rodiče ke kurzu Předškolák se koná ve čtvrtek 15. 9. od 18:00 do 20:00 hodin

Kurz je určený pro rodiče (bez přítomnosti dětí), je zdarma a prosíme o jeho absolvování (dozvíte se zde více o Montessori pedagogice a pravidlech práce v kurzu), děkujeme.

Registrace na emailu kurzyprorodice@rcpalecek.cz

Kdo kurz vede?

Lektorky Martina Štanclová společně s lektorkou Soňou Havlicovou vedou kurz Předškolák – Montessori příprava dětí na školní docházku.

Zajímá Vás o čem je kurz Předškolák?

Montessori příprava je vhodná i pro děti, které půjdou do běžných škol (není apriori přípravou pro vstup do Montessori zařízení). Děti budou pracovat s originálními Montessori pomůckami, projdeme postupně všemi oblastmi Montessori pedagogiky: praktický život, smyslová výchova, český jazyk a matematika.Každé dítě bude pracovat na své úrovni a svým tempem, děti mezi sebou nebudou soutěžit. Na dalších hodinách bude kromě práce s Montessori pomůckami jedno hlavní téma, na které budou mít děti k dispozici rozšiřující pomůcky, uděláme si pokus a něco i vytvoříme. Montessori pedagogika podporuje dovednost soustředění, systematičnost, samostatnost a v neposlední řadě i sociální dovednosti (komunikace, umění naslouchat, ohleduplnost, spolupráce). Rádi bychom děti nadchly k dalšímu objevování a sdílely s nimi radost z učení.