Novelizace zákona o dětských skupinách

S napětím sledujeme situaci ohledně novelizace zákona o dětských skupinách

Jako provozovatelé dvou dětských skupin v Praze a členové Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí se domníváme, že novela bude pro většinu DS likvidační, a to zejména z těchto důvodů:

  • Odborná způsobilost pečujících osob – novela nepočítá s pedagogy ani sociálními pracovníky, zůstaly zde pouze zdravotnické profese a chůva v jeslích. V současné době je nedostatek zdravotních sester v nemocnicích, a není proto pravděpodobné, že půjdou pracovat do dětské skupiny.
  • Zastropování částky, kterou na chod přispívají rodiče, a zároveň nižší dotace státu, než je aktuální dotace z EU. Pro dětské skupiny z velkých měst, které jsou často v komerčním nájmu a mají vysoké náklady na provoz, to bude likvidační. Dětské skupiny jsou ze své podstaty neziskové a „školné“ je určené pouze k úhradě nákladů.
  • Věková hranice dětí snížená na 3 roky (dítě zde může být „do 31. 8., který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku“). Kapacity mateřských škol jsou dlouhodobě přeplněné a z vlastní zkušenosti na Praze 3 víme, že se tříleté děti do školky dostávají obtížně. Co se stane s dětmi, které nebudou smět pokračovat v dětské skupině a nebudou přijaté do MŠ?

Na základě výše uvedeného doufáme v přehodnocení bodů v novele zákona o dětských skupinách tak, aby bylo fungování dětských skupin zajištěno jako doposud a rodiče měli možnost volby, kam umístit svoje dítě.

Máte-li možnost nás podpořit, ozvěte se prosím na telefon 607 812 510, děkujeme.

Více informací o novele se dozvíte například zde