Děkujeme firmě Expodum

Rodinné a komunitní centrum Paleček je organizace, která pracuje s dětmi a rodinou. Každý rok pořádáme spoustu aktivit pro rodiče s dětmi, účastníme se několika veletrhů, kde své aktivity prezentujeme. Protože jsme nezisková organizace, naše financování je velmi omezené. Když nás oslovila organizace Expodum a nabídla nám sponzorský party stan, byli jsme nadšení, protože stánky si pro naše aktivity musíme pronajímat. Jsme nadšení, že budeme mít vlastní. Děkujeme společnosti Expodum.cz, hodně nám usnadnila situaci.