Ve spolupráci s Ligou otevřených mužů – pořádáme seminář pro rodiče, v pondělí 22. 5. od 18:00 do 21:30 pod názvem „Agrese je ok.“

O čem bude seminář?

Zážitkový seminář zaměřený na proaktivní práci s dětskou agresí. Cílem je agresi porozumět a pochopit její mechanismy, aby bylo na její projevy možné lépe reagovat. Seminář je určen jak rodičům, tak i rodičům nastávajícím a všem, kteří mají ve svém okolí děti a chtějí vědět, jak pracovat s jejich agresí. 

Kdo seminář povede?

Lektorka: Mgr. Monika Farkašová má za sebou dvanáct let v oblasti pomáhajících profesí. Prošla si prací ve službách pro rodiny s dětmi, ale také vedením sociálních služeb a lektorováním. Nyní se zaměřuje na poskytování terapie všem věkovým kategoriím ve své vlastní praxi. Specializuje se na téma traumat a práci s emocemi. Mimo jiné se věnuje vzdělávání dospělých či poskytování terapie v rámci dobrovolnického zapojení a práci v dětském domově.

Cena: 1000 Kč